.

ΚΑΤΙΑΝΑ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

Η Κατιάνα Πριοβόλου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
Ασχολείται με την Asthanga Vinyasa Yoga από το 2012 στην οποία και έχει εκπαιδευτεί (Primary Series), είναι κάτοχος του διπλώματος των 200hr RYT από την A. F. Studies κ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Hatha και Restorative Yoga από διάφορους δασκάλους.

Πιστοποίησεις :
°Junior Intermediate Level 1
°200hr RYT